ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
BDT 1200.00 TK
1 سال
BDT 1200.00 TK
1 سال
BDT 1200.00 TK
1 سال
.net
BDT 1200.00 TK
1 سال
BDT 1200.00 TK
1 سال
BDT 1200.00 TK
1 سال
.org
BDT 1500.00 TK
1 سال
BDT 1700.00 TK
1 سال
BDT 1700.00 TK
1 سال
.info
BDT 1300.00 TK
1 سال
BDT 1400.00 TK
1 سال
BDT 1400.00 TK
1 سال
.xyz hot!
BDT 300.00 TK
1 سال
BDT 300.00 TK
1 سال
BDT 300.00 TK
1 سال
.studio
BDT 2280.00 TK
1 سال
BDT 2280.00 TK
1 سال
BDT 2280.00 TK
1 سال
.co
BDT 2970.00 TK
1 سال
BDT 2970.00 TK
1 سال
BDT 2970.00 TK
1 سال
.news
BDT 2300.00 TK
1 سال
BDT 2300.00 TK
1 سال
BDT 2300.00 TK
1 سال
.top
BDT 1500.00 TK
1 سال
BDT 1500.00 TK
1 سال
BDT 1500.00 TK
1 سال
.com.bd
BDT 3000.00 TK
2 سال
BDT 3000.00 TK
2 سال
BDT 3000.00 TK
2 سال
.co.uk
BDT 1500.00 TK
1 سال
BDT 1500.00 TK
1 سال
BDT 1500.00 TK
1 سال
.tel
BDT 1500.00 TK
1 سال
BDT 1500.00 TK
1 سال
BDT 1500.00 TK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains